Oedeemtherapie

Oedeemtherapie

U kunt bij de huidzorgpraktijk, de huidtheraputischepraktijk binnen Sanavit, terecht voor de behandeling van verschillende vormen van oedeem.

Lymfoedeem is een veel voorkomende vorm van oedeem en betekent letterlijk vochtophoping. Bij lymfoedeem is er een verstoord evenwicht in de aan- en afvoer van vocht als gevolg van een stoornis in het lymfestelsel. Hierdoor blijft er (eiwitrijk) vocht achter in de huid.

Lymfoedeem wordt vooral gezien in de extremiteiten (armen en benen) maar kan ook elders in het lichaam gelokaliseerd zijn. De klachten die ontstaan als gevolg van lymfoedeem zijn een zwaar, moe en pijnlijk gevoel. Ook bestaat er een verhoogd risico om een infectie (wondroos) en/of gewrichts- en huidklachten op te lopen.

Lymfoedeem kan worden onderverdeeld in primair en secundair lymfoedeem. Bij primair lymfoedeem is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak of onderliggende ziekte bekend. Secundair lymfoedeem ontstaat door een gebeurtenis. Bijvoorbeeld een (borst,- prostaat of andere oncologische) operatie, lymfklierdissectie, radiotherapie of een trauma, waardoor de lymfevaten en/of lymfknopen zijn beschadigd of weggehaald.

Naast de onderverdeling van primair en secundair lymfoedeem bestaan er ook verschillende ziektebeelden waarbij lymfoedeem gezien wordt. (b.v. ziekte van Milroy en syndroom van Meige)

Omdat lymfoedeem een progressief karakter heeft en de klachten in de loop van de tijd veelal toenemen is het erg belangrijk dat lymfoedeem in een vroeg stadium gediagnosticeerd en behandeld wordt.

Hoe herkent u lymfoedeem?

Bij lymfoedeem is er spraken van zwelling, een vermoeid, pijnlijk gevoel in bijvoorbeeld arm, borst of been.

Wat kan de huidtherapeute van de huidzorgpraktijk voor u betekenen?

Met manuele lymfedrainage (een oppervlakkige massage techniek), oedeem- en fibrosegrepen, huidverzorging, ambulante compressietherapie en lymftaping kan de huidtherapeute zorgen dat het lymfevocht wordt afgevoerd. Door de afvoer van het lymfevocht vermindert de zwelling en zullen ook uw klachten verminderen. In veel gevallen zal er wanneer oedeem afname bereikt is een therapeutische elastische kous worden aangemeten om het behaalde resultaat te behouden. Daarnaast zullen er (in veel gevallen) in samenwerking met een fysiotherapeut van Sanavit, bewegings- en ademhalingsoefeningen worden aangeleerd die een gunstige werking hebben op de afvoer van het lymfevocht.

Bij de huidzorgpraktijk wordt tevens aandacht besteed aan uw dagelijkse bezigheden en hobby’s en de invloed hiervan op uw oedeemproblematiek. Omdat deze invloeden per individu verschillen en er wel richtlijnen maar geen vaste regels zijn, worden de behandelingen bij de huidzorgpraktijk altijd aan u als individu aangepast, zodat u zo min mogelijk beperkt wordt in uw dagelijks leven.

Naast de behandeling van lymfoedeem kunt u bij de huidzorgpraktijk ook terecht voor de behandeling van veneus oedeem en lipoedeem.

Zie voor meer informatie www.dehuidzorgpraktijk.nl